Vay lên đến 100 triệu

- Thủ tục đơn giản chỉ cần CCCD

- Lãi suất trả góp ưu đãi

- KHÔNG PHÍ tư vấn, giải ngân

Đăng ký vay ngay

Chính sách riêng tư của 9fin

Chính sách riêng tư của 9fin

fecredit.9fin.vn là trang web của Công ty Cổ phần đầu tư giải pháp và phát triển công nghệ Việt Nam (Mã số công ty: 0109429615; Văn phòng đăng ký: Số 36, ngõ 26 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Công ty Cổ phần đầu tư giải pháp và phát triển công nghệ Việt Nam (“chúng tôi”) tôn trọng sự riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân), Chính sách riêng tư này và các điều khoản liên quan khác trong (các) thỏa thuận với chúng tôi.

Chính sách riêng tư này giải thích:

 • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân;
 • Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt;
 • Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân;
 • Biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân
 • Các bên nhận dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi chia sẻ;
 • Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • Cách thức điều chỉnh phạm vi hoặc rút lại sự đồng ý với Chính sách riêng tư này.

Chúng tôi hành động với tư cách là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc thu thập được trong suốt quá trình chúng tôi giao dịch với bạn. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi quyết định mục đích và phương tiện xử ký dữ liệu cá nhân và khi hành động với tư cách là bên xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý dự liệu cá nhân đó.

1.Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm phục vụ các mục đích sau:

 • Liên hệ với bạn để làm rõ yêu cầu;
 • Xử lý các đề nghị/yêu cầu của bạn và lựa chọn, đề xuất các sản phẩm tài chính phù hợp;
 • Chuyển giao cho các đối tác của chúng tôi (các tổ chức tài chính) để đánh giá cho mục đích thực hiện cung cấp dịch vụ cho bạn;
 • Chuyển giao cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để xác minh thông tin hoặc chấm điểm tín dụng của bạn;
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép của bạn khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Chính sách riêng tư này và tại các điều khoản bảo mật trong (các) thỏa thuận khác của bạn với chúng tôi.

2.Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

2.1. Để chúng tôi có thể xử lý các yêu cầu đăng ký vay tiền/mở thẻ tín dụng/mua bảo hiểm của bạn, chúng tôi có thể cần phải thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, sử dụng, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan (nghĩa là, “xử lý”) dữ liệu cá nhân, mà các dữ liệu này chứa đựng bất kỳ dữ liệu nào có liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến bạn và/hoặc các giao dịch mà bạn thực hiện với chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý (bao gồm nhưng không giới hạn) các loại dữ liệu cá nhân sau:

 • Họ tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Giới tính;
 • Nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 • Số điện thoại;
 • Số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 • Nghề nghiệp, nơi làm việc;
 • Thông tin thu nhập;
 • Tình trạng tín dụng;
 • Chi tiết truy cập các trang mạng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu về vị trí, dữ liệu về giao thông và dữ liệu về liên lạc khác (như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP)), và các nguồn thông tin được truy cập;
 • Các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  1. Chúng tôi có thể thu thập những dữ liệu này từ bạn bằng nhiều cách thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Thông qua biểu mẫu đăng ký khoản vay/mở thẻ tín dụng/mua bảo hiểm mà bạn gửi đến chúng tôi;
 • Thông qua liên hệ trao đổi bằng lời nói (được ghi âm) và văn bản của bạn với chúng tôi;
 • Thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng mà Quý khách truy cập (cookie) hoặc các thiết bị/ công cụ giám sát tương tự; và/ hoặc
 • Từ những nguồn của bên thứ ba, mà bạn đã đồng ý cho họ thực hiện việc thu thập, cung cấp cho chúng tôi hoặc các trường hợpđược pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

3.Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt

 • Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của (i) trẻ em và/hoặc (ii) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.
 • Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, Chúng tôi sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thực hiện lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn từ thời điểm bạn đồng ý với Chính sách riêng tư này đến thời điểm bạn rút lại sự đồng ý này hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn trong hệ thống lưu trữ hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật

5.Biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân

 • Chúng tôi xem các dữ liệu cá nhân của bạn như là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi và chúng tôi đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn: rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn).
 • Chúng tôi thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành và thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (nếu có).

6.Các bên nhận dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi chia sẻ

Nhằm thực hiện các mục đích và hoạt động kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. 

Bằng cách điền và nộp bản đăng ký vay tiền/mở thẻ tín dụng/mua bảo hiểm, bạn đồng ý với việc cho phép chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên sau:

 • Các bên đối tác của chúng tôi (các tổ chức tài chính): Các tổ chức tài chính có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đánh giá, xác minh tính chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp và/hoặc liên hệ với bạn để làm rõ thêm nhu cầu trước khi đưa ra sản phẩm phù hợp cho bạn;
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật;
 • Các bên cung cấp dịch vụ xác minh thông tin hoặc chấm điểm tín dụng, bao gồm các nhà mạng: Viettel, Vinaphone, Mobifone;
 • Các bên cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc các kênh liên hệ giữa chúng tôi với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà mạng viễn thông, các công ty cung cấp dịch vụ tổng đài.

Chúng tôi luôn xem dữ liệu cá nhân của bạn là riêng tư và bí mật. Ngoài các bên đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của bạn cho bất kỳ bên nào khác, trừ các trường hợp:

 • Khi có sự đồng ý của bạn;
 • Khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
 • Khi chúng tôi được yêu cầu hoặc cho phép theo quyết định của tòa án;
 • Khi chúng tôi chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi;

7.Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Bạn có một số quyền theo Chính sách riêng tư (trừ trường hợp luật có quy định khác) bao gồm:

 • Quyền đồng ý: Bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình;
 • Quyền được biết, được thông báo: Bạn được cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư này để có thông tin minh bạch và rõ ràng về việc thu thập, kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
 • Quyền truy cập: Bạn có quyền được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của chủ thể dữ liệu, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà bạn yêu cầu hạn chế;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Bạn được phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị. Chúng tôi thực hiện trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn;
 • Quyền xóa dữ liệu: Bạn được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn, thường là trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xác nhận và thảo luận về yêu cầu của bạn để đảm bảo quyền của bạn, đồng thời cũng là nghĩa vụ của bạn đối với hệ quả của việc yêu cầu thực hiện quyền này.
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chúng tôi, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ bạn trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ bạn, tùy thuộc vào quyền của chúng tôi được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của bạn, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Các hành vi được thực hiện bởi bạn theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía bạn cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa bạn với chúng tôi, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa bạn với chúng tôi, đồng thời chúng tôi bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của chúng tôi trong những trường hợp đó. Theo đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của chúng tôi sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

Vì mục đích bảo mật, bạn có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

8.Cách thức điều chỉnh phạm vi hoặc rút lại sự đồng ý đối với Chính sách riêng tư này

Một khi bạn đã gửi đề nghị đăng ký vay tiền/mở thẻ tín dụng/mua bảo hiểm trên fecredit.9fin.vn, bạn đồng ý để Công ty Cổ phần đầu tư giải pháp và phát triển công nghệ Việt Nam và các bên đối tác của chúng tôi (các tổ chức tài chính) liên lạc với bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở đó.

Bạn có thể điều chỉnh phạm vi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn về việc cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào tùy chọn “Yêu cầu xóa dữ liệu” hiển thị ở góc dưới cùng bên phải của trang web fecredit.9fin.vn. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email cho Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ service@blueinfo.vn. Việc rút lại sự đồng ý trước đây của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu chúng tôi đã thực hiện trước khi bạn thu hồi sự đồng ý.

9.Sửa đổi

Chính sách riêng tư này có thể được sửa đổi theo thời gian. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên fecredit.9fin.vn và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

Cập nhật lần cuối tháng 9 năm 2023