Vay lên đến 100 triệu

- Thủ tục đơn giản chỉ cần CCCD

- Lãi suất trả góp ưu đãi

- KHÔNG PHÍ tư vấn, giải ngân

Đăng ký vay ngay

Điều khoản và điều kiện của 9Fin

I. Thông tin chung

1. Về chúng tôi

- Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư giải pháp và phát triển công nghệ Việt Nam

- Mã số công ty: 0109429615

- Văn phòng đăng ký: Số 36, ngõ 26 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

2. Dịch vụ chúng tôi cung cấp

- Chúng tôi không phải là đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ tài chính cho bạn. Chúng tôi chỉ thực hiện lựa chọn và giới thiệu đến bạn các sản phẩm tài chính phù hợp dựa trên các thông tin trong đơn đăng ký của bạn và kết nối bạn với các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính nằm trong mạng lưới của chúng tôi.

II. Quy định chung

Website https://9fin.vn/ (sau đây gọi là “Website”) được quản lý và vận hành hợp pháp bởi Công ty CP đầu tư giải pháp và phát triển công nghệ Việt Nam (sau đây được gọi là “chúng tôi” hoặc “công ty”).

Người sử dụng Website và các dịch vụ trên Website (sau đây được gọi là “bạn” hoặc “người sử dụng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc về nội dung được mô tả trong Điều khoản và điều kiện về việc sử dụng các dịch vụ trên Website (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều Kiện”).

Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Bằng việc truy cập Website hoặc bất kỳ phần nào của Website đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các Điều khoản và điều kiện sau:

- Bằng việc sử dụng Website, bạn mặc nhiên thừa nhận bạn là đối tượng hợp pháp và có năng lực pháp lý để giao dịch với Công ty và/hoặc các đối tác của chúng tôi khi sử dụng, truy cập vào Website.

- Bạn sẽ chỉ sử dụng Website cho các mục đích và dự định hợp pháp, không tạo ra và phát tán vi-rút gây hại cho hệ thống, cấu hình của Website. Trong trường hợp phát hiện việc

truy cập và sử dụng trái phép Website, chúng tôi có thể ngay lập tức chấm dứt thỏa thuận và/hoặc quyền truy cập vào Website của bạn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước; đồng thời, yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến Tài khoản Người dùng của bạn và đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

- Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn là kết quả của việc bạn vi phạm Điều khoản và điều kiện sử dụng Website này mà không phải do lỗi của chúng tôi.

- Website có thể bị tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng phát sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

- Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng đối với bất kỳ nội dung nào trên Website. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin trong trang web này, và cũng không đảm bảo rằng sự vận hành của Website sẽ không bị lỗi, gián đoạn, mất hoặc hủy bỏ thông tin.

- Trong mọi trường hợp, chúng tôi chỉ chuyển bạn đến Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, các Nhà cung cấp này sẽ đánh giá hồ sơ của bạn và đưa ra quyết định về việc cung cấp dịch vụ tài chính cho bạn hay không. Chúng tôi không có nghĩa vụ đảm bảo chắc chắn bạn sẽ được các đối tác của chúng tôi phê duyệt đơn đăng ký vì việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

- Bạn không có nghĩa vụ phải sử dụng dịch vụ tài chính của các Nhà cung cấp mà chúng tôi kết nối. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Điều khoản và điều kiện của từng Nhà cung cấp để đưa ra quyết định sáng suốt về việc đề nghị của họ có phải là đề nghị phù hợp nhất với

bạn hay không. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Nhà cung cấp trước khi đồng ý với bất kỳ dịch vụ nào từ phía họ.

- Bất kỳ thông tin nào hiển thị trong phần giới thiệu sản phẩm được đưa ra trên trang web của chúng tôi hay Nhà cung cấp chỉ là các ví dụ đại diện liên quan đến sản phẩm. Những thông tin này không phải chính xác là những điều mà Nhà cung cấp sẽ thực sự cung cấp cho bạn. Do đó, chúng không được bảo đảm và không thể được sử dụng làm điều kiện đảm bảo.

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm với thông tin, nội dung, sản phẩm và bất kỳ các tài nguyên khác cung cấp tại các trang web khác liên kết đến trang web này cũng như vấn đề an toàn và bảo mật của các website đó.

- Điều khoản và điều kiện sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

- Chúng tôi có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này tùy từng thời điểm mà không cần báo trước với người dùng. Điều khoản và điều kiện mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng tải trên Website. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đủ các Điều khoản và điều kiện này. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải. Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

III. Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết, đảm bảo có trách nhiệm trong việc thu thập, xử lý và bảo mật các dữ liệu và thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Website cũng như các thông tin khác mà bạn đồng ý cho chúng tôi theo Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.